Listopad 12, 2019

12 listopada 2019

Konkurs „I ty możesz zostać baśniopisarzem”

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Hansa Christiana Andersena w Radomiu organizuje XIII Ogólnopolski Konkurs Literacki pt. „I ty możesz zostać baśniopisarzem”. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej. Uczniowie piszą baśń, wiersz lub scenariusz spektaklu teatralnego według określonych kryteriów. Nauczyciele poloniści oceniają prace, a najlepsze przesyłają do organizatorów. Każda szkoła może nadesłać maksymalnie 3 […]

12 listopada 2019

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych

lnstytut Badań Literackich PAN we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych. Olimpiada służy ugruntowaniu wysokiej rangi języka polskiego i literatury polskiej w życiu społecznym, przyczynia się też do głębszego rozpoznania narodowej i europejskiej tradycji literackiej oraz tożsamości kulturowej. Informacje nt. harmonogramu […]