Grudzień 3, 2019

3 grudnia 2019

“EkoMisja – nie marnuję” – program edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy! Federacja Polskich Banków Żywności serdecznie zaprasza szkoły podstawowe do realizacji programu edukacyjnego „EkoMisja – nie marnuję”, którego głównym celem jest zwiększenie świadomości uczniów na temat ekologicznych skutków marnowania żywności i innych zasobów Ziemi, np. energii i wody. Zachęcamy wszystkie zainteresowane szkoły do realizacji projektu. Więcej informacji udzieli Państwu Pani Dorota Dzierżawa, tel. 535 […]

3 grudnia 2019

Szkoła dla innowatora

Szkoła dla innowatora to pilotażowy projekt wspierający 20 szkół w rozwijaniu u młodych ludzi kompetencji proinnowacyjnych – m.in. ciekawości, współpracy, rozwiązywania problemów, samodzielności myślenia i przywództwa. W projekcie powstają rozwiązania gotowe do zastosowania w innych szkołach. Inicjatorami projektu są Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Rekrutacja do projektu rozpocznie się 3 grudnia 2019 roku […]