Grudzień 6, 2019

6 grudnia 2019

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

W czwartek 5 grudnia przypadał Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Święto zostało ustanowione, by przybliżyć społeczeństwu działania rozmaitych organizacji na rzecz innych zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, jak i globalnym. Z tej okazji w Szkole Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Białymstoku odbyło się spotkanie podsumowujące działalność szkolnego wolontariatu. Gośćmi wydarzenia byli Minister […]

6 grudnia 2019

Organy prowadzące realizujące moduł 3 rządowego programu “Posiłek w szkole i w domu” w 2019 r.

Szanowni Państwo, zgodnie z umową zawartą w ramach realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” uprzejmie przypominam, że do dnia 15 stycznia 2020 r. organy prowadzące, którym udzielono wsparcia finansowego, zobowiązane są do przedłożenia Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty rozliczenie środków budżetu państwa otrzymanych w ramach wsparcia finansowego i zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej zgodnie z § 4 pkt 2 ww. umowy. […]

6 grudnia 2019

Ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych “Mój Nobel”

Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, Wydawnictwo Miejskie Posnania oraz Polskie Radio  Poznań zapraszają do szesnastej edycji konkursu literackiego towarzyszącego co roku Poznańskim Targom Książki. Celem konkursu jest: promocja literatury i czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, badanie i rozwijanie gustów i preferencji czytelniczych dzieci i młodzieży w wieku szkolnym wspieranie szkół i bibliotek zwłaszcza z małych ośrodków, […]