Grudzień 17, 2019

17 grudnia 2019

„Znamię! Znam je?” oraz „Podstępne WZW” projekty edukacyjne Podlaskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego

Szanowni Państwo Dyrektorzy! „Znamię! Znam je?” oraz „Podstępne WZW” to nowe projekty edukacyjne, które będą realizowane w województwie podlaskim przez Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku we współpracy z Fundacją „Gwiazda Nadziei” z Katowic w zakresie profilaktyki czerniaka oraz profilaktyki WZW typu A, B i C. Treści programowe kierowane będą do młodzieży szkół podstawowych […]

17 grudnia 2019

Informacja o wynikach naboru na stanowisko wizytatora ( z wyłączeniem ewaluacji) w Delegaturze w Łomży Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Numer ogłoszenia: 57707 Nazwa urzędu: KURATORIUM OŚWIATY W BIAŁYMSTOKU, ul. Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok Stanowisko: wizytator do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Delegaturze w Łomży Kuratorium Oświaty w Białymstoku Wyniki naboru: Nabór anulowano

17 grudnia 2019

Konkursu Wiedzy o Prawach Ucznia

W roku szkolnym 2019/2020 odbędzie się I edycja ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawach Ucznia, organizowany przez Fundację na rzecz Praw Uczniów. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych i przebiegać będzie w trzech etapach: szkolnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Plik zgłoszeniowy należy przesłać do 7 stycznia 2020 r. do godziny 15:00 na adres e-mail: konkurs@prawaucznia.pl. Etap szkolny, polegający na wypełnieniu testu, odbędzie się 9 stycznia […]

17 grudnia 2019

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020 1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2 września 2019 r. Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie […]