Grudzień 18, 2019

18 grudnia 2019

Sprawozdanie organu prowadzącego z Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

Szanowni Państwo Prezydenci Miast/ Burmistrzowie/ Wójtowie województwa podlaskiego W związku ze zbliżającym się terminem rozliczenia finansowego organu prowadzącego z Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”, poniżej zamieszczamy wzór sprawozdania finansowego. Sprawozdanie należy wypełnić i przesłać do Kuratorium Oświaty w Białymstoku w nieprzekraczalnym terminie do 15 stycznia […]

18 grudnia 2019

KOMUNIKAT dotyczący wyników z etapu rejonowego Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887- 1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej” przeprowadzonego w dniu 13 grudnia 2019 roku w woj. podlaskim.

Ogólnopolski Konkurs Historyczny „ Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…” Kuratorium Oświaty w Białymstoku informuje, że 13.12.2019r. odbył się etap rejonowy Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887–1922. O Niepodległość i granie Rzeczypospolitej” . Powyższy etap przeprowadzono w dwóch rejonach, w których wzięło udział 38 uczniów z 24 szkół: w rejonie […]

18 grudnia 2019

Ogłoszenie o naborze na stanowisko wizytatora (z wyłączeniem ewaluacji) w Delegaturze w Łomży Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Ogłoszenie nr:  58826 Data ukazania się ogłoszenia: 18 grudnia  2019r. Kuratorium Oświaty w Białymstoku Podlaski Kurator Oświaty  poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko: wizytator do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Delegaturze w Łomży Kuratorium Oświaty w Białymstoku Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Adres urzędu Kuratorium Oświaty w Białymstoku 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Miejsce […]