Grudzień 2019

18 grudnia 2019

Ogłoszenie o naborze na stanowisko wizytatora (z wyłączeniem ewaluacji) w Delegaturze w Łomży Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Ogłoszenie nr:  58826 Data ukazania się ogłoszenia: 18 grudnia  2019r. Kuratorium Oświaty w Białymstoku Podlaski Kurator Oświaty  poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko: wizytator do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Delegaturze w Łomży Kuratorium Oświaty w Białymstoku Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Adres urzędu Kuratorium Oświaty w Białymstoku 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Miejsce […]

17 grudnia 2019

„Znamię! Znam je?” oraz „Podstępne WZW” projekty edukacyjne Podlaskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego

Szanowni Państwo Dyrektorzy! „Znamię! Znam je?” oraz „Podstępne WZW” to nowe projekty edukacyjne, które będą realizowane w województwie podlaskim przez Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku we współpracy z Fundacją „Gwiazda Nadziei” z Katowic w zakresie profilaktyki czerniaka oraz profilaktyki WZW typu A, B i C. Treści programowe kierowane będą do młodzieży szkół podstawowych […]

17 grudnia 2019

Informacja o wynikach naboru na stanowisko wizytatora ( z wyłączeniem ewaluacji) w Delegaturze w Łomży Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Numer ogłoszenia: 57707 Nazwa urzędu: KURATORIUM OŚWIATY W BIAŁYMSTOKU, ul. Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok Stanowisko: wizytator do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Delegaturze w Łomży Kuratorium Oświaty w Białymstoku Wyniki naboru: Nabór anulowano

17 grudnia 2019

Konkursu Wiedzy o Prawach Ucznia

W roku szkolnym 2019/2020 odbędzie się I edycja ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawach Ucznia, organizowany przez Fundację na rzecz Praw Uczniów. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych i przebiegać będzie w trzech etapach: szkolnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Plik zgłoszeniowy należy przesłać do 7 stycznia 2020 r. do godziny 15:00 na adres e-mail: konkurs@prawaucznia.pl. Etap szkolny, polegający na wypełnieniu testu, odbędzie się 9 stycznia […]

17 grudnia 2019

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020 1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2 września 2019 r. Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie […]

16 grudnia 2019

Informacja o składaniu wniosków o nadanie odznaczeń w 2020 roku

Informacja o składaniu wniosków o nadanie odznaczeń w 2020 roku Wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych można składać do Podlaskiego Kuratora Oświaty do 31 stycznia 2020 r., natomiast wnioski o przyznanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej do 28 lutego 2020 r. Wnioski o przyznanie orderów i odznaczeń oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej należy przesyłać na […]

16 grudnia 2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego

11 grudnia 2019 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 2387). Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

16 grudnia 2019

Ogólnopolski Dzień Informacyjny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza na Ogólnopolski Dzień Informacyjny wszystkie instytucje, organizacje i firmy zainteresowane realizacją  projektów edukacyjnych. Szczególnie zaprasza nowych wnioskodawców, którzy chcieliby rozpocząć współpracę w ramach unijnych programów edukacyjnych. Konferencja odbędzie się 8 stycznia 2020 r. w Warszawie na PGE Narodowy. Udział w konferencji jest bezpłatny. Podczas tegorocznego dnia informacyjnego zaprezentowane będą wszystkie […]

11 grudnia 2019

Zarządzenie Nr 99/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie organizacji etapu międzyszkolnego Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej oraz etapu rejonowego Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej”.

Zarządzenie Nr 99/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie organizacji etapu międzyszkolnego Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej oraz etapu rejonowego Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej”. Na podstawie: § 3 ust. 2 oraz § 4 ust. 1 rozporządzenia MENiS z dnia […]

11 grudnia 2019

Ogólnopolski Konkurs ,,Od pomysłu do przemysłu’’

Politechnika Rzeszowska wraz z Zakładem Elektroniki i Automatyki CHIP zapraszają uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Od pomysłu do przemysłu”. Zgłoszenia uczestników przyjmowane są do dnia 16 grudnia 2019 r. Pozostałe warunki uczestnictwa zawarte są w regulaminie konkursu dostępnym na stronie internetowej: https://knip.prz.edu.pl/konkurs-od-pomyslu-do-przemyslu.