2020

11 sierpnia 2020

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

Załączniki Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.Data: 2020-08-11, rozmiar: 126 KB Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 […]

11 sierpnia 2020

Zarządzenie Nr 59/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do oceny przygotowania pracownika Kuratorium Oświaty w Białymstoku po odbyciu części teoretycznej i praktycznej służby przygotowawczej do należytego wykonywania obowiązków służbowych w korpusie służby cywilnej

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2020 r, poz. 265 i 285) zarządza się co następuje: § 1 1. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do oceny pracownika Kuratorium Oświaty w Białymstoku, po odbyciu części teoretycznej i praktycznej służby przygotowawczej, do należytego wykonywania obowiązków służbowych w korpusie […]

11 sierpnia 2020

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

10 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone: Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1361).

10 sierpnia 2020

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Studziankach

Załączniki Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Studziankach Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w StudziankachData: 2020-08-10, rozmiar: 2 MB

5 sierpnia 2020

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021 1 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2020 r. Podstawa prawna: – § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z […]

5 sierpnia 2020

Informacja o wstępnych wynikach egzaminu ósmoklasisty

Centralna Komisja Egzaminacyjna przedstawiła 31 lipca br. wstępne wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w czerwcu br. Więcej informacji o egzaminie na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: https://cke.gov.pl/informacje-wstepne-o-wynikach-egzaminu-osmoklasisty-w-2020-r/ Załączniki Egzamin 8 Wyniki CKE Egzamin 8 Wyniki CKEData: 2020-08-05, rozmiar: 6 MB

5 sierpnia 2020

Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Klimatu zapraszają dzieci i młodzież do obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju (ESDW) Jest to inicjatywa w skali ogólnoeuropejskiej mająca na celu zwiększenie widoczności działań, projektów i wydarzeń promujących zrównoważony rozwój. Odbędzie się w dniach 18 września – 8 października 2020 roku. Skierowana jest do dzieci i młodzieży, a jej celem jest promowanie Celów […]

4 sierpnia 2020

Komunikat Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie zgłaszania przez dyrektorów liczby wolnych miejsc w publicznych szkołach ponadpodstawowych w rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 w województwie podlaskim

Dyrektorzy publicznych szkół ponadpodstawowych, jeżeli Państwo nie dokonają pełnego naboru do szkoły w procesie rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 uprzejmie proszę o złożenie kuratorowi oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc poprzez formularz zgłoszeniowy pod adresem http://www.miejsca.kuratorium.bialystok.pl/. Informacje będą dostępne na stronie internetowej tutejszego urzędu w menu /Rodzice i uczniowie/, zakładka /Rekrutacja/, zakres […]

3 sierpnia 2020

Harmonogram

  Terminarz wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych w szkołach podstawowych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2020/2021   do 4 września 2020 r. rejestracja szkoły do 11 września 2020 r. zgłoszenie nauczycieli do prac w komisjach rejonowych i wojewódzkich do 25 września 2020 r. zgłoszenie uczestników konkursu na stopniu szkolnym 1. Stopień szkolny przeprowadzany jest […]

3 sierpnia 2020

Program edukacyjny dla szkół podstawowych “Szkoła przyjazna Wodzie – Aktywni Błękitni”

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku rozpoczyna w roku szkolnym 2020/21 realizację programu edukacyjnego „Szkoła przyjazna Wodzie – AKTYWNI BŁĘKITNI” skierowanego do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych z województwa podlaskiego oraz województwa warmińsko-mazurskiego. Głównym celem programu jest systematyczna organizacja działań zmierzających do nabycia umiejętności racjonalnego gospodarowania i bezpiecznego korzystania z wody. Program […]

3 sierpnia 2020

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty

31 sierpnia 2020 r.  r. zostało ogłoszone: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty (Dz. U. poz. 1327).

30 lipca 2020

Wznowienie realizacji Planu nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2019/2020 w części dotyczącej monitorowania.

Białystok, 30 lipca 2020 r. SPiKU.551.2.2020 Szanowni Państwo, Dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych oraz publicznych i niepublicznych szkół policealnych województwa podlaskiego W związku z poleceniem Ministra Edukacji Narodowej uprzejmie informuję, że zostaje wznowiona realizacja Planu nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2019/2020 w części dotyczącej monitorowania. Wznowienie dotyczy następujących […]

30 lipca 2020

Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej o ogłoszeniu wyników egzaminu ósmoklasisty oraz najważniejszych terminach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że 31 lipca br. każdemu absolwentowi szkoły podstawowej zostanie przekazane zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty Sposób przekazania zaświadczenia określi dyrektor szkoły, którą dany absolwent ukończył. Na wniosek rodzica skan zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty może być przesłany przez dyrektora szkoły podstawowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. poczty e-mail). […]