2020

21 lutego 2020

Szkoła Dialogu

Fundacja Forum Dialogu zaprasza do udziału w ogólnopolskim, bezpłatnym programie edukacyjnym Szkoła Dialogu. Celem programu Szkoła Dialogu jest poszerzanie wiedzy na temat wielowiekowej obecności Żydów w Polsce oraz ich wkładu w rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy naszego kraju. Kierowany jest on do uczniów z mniejszych i średnich miast, którzy samodzielne odkrywają i upamiętniają historię przedwojennej […]

21 lutego 2020

Szkolenia na temat edukacji o Zagładzie

Ambasada USA oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zapraszają nauczycieli do udziału w rekrutacji na szkolenie w Stanach Zjednoczonych Ameryki poświęcone edukacji nt. Zagłady. Seminarium jest okazją do poznania metod nauczania o Zagładzie, wymiany doświadczeń z koleżankami i kolegami z USA oraz wzbogacenia wiedzy na temat kultury judaistycznej, historii i przeciwdziałania antysemityzmowi. Szkolenia w USA […]

21 lutego 2020

Program Stypendialny Horyzonty Fundacji EFC i FRS

15 lutego już po raz dziesiąty Fundacja EFC wraz ze swoim partnerem strategicznym, Fundacją Rodziny Staraków, otwiera rekrutację do swojego programu stypendialnego. Horyzonty to wsparcie dla uczniów z małych miejscowości oraz rodzin o skromnych dochodach, którzy chcą zdobywać wiedzę w najciekawszych liceach i technikach w dużych miastach. Stypendyści Horyzontów angażują się społecznie, trzymają się razem, […]

21 lutego 2020

VI ogólnopolski Konkurs Twórczości Technicznej dla Dzieci i Młodzieży

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w partnerstwie z Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi  organizuje Konkursu Twórczości Technicznej „Mistrz techniki to ja”. W konkursie przewidziano cenne nagrody dla uczniów i ich nauczycieli, ufundowane przez partnera głównego organizatorów – firmę TME Electronic Components: wysokiej jakości drony, roboty z możliwością programowania, klawiatury gameingowe i […]

21 lutego 2020

V Edycja Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie

Konkurs organizowany jest przez Krajową Radę Radców Prawnych dla uczniów klas V-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Celem Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie jest: – działanie na rzecz poszerzenia i pogłębienia wiedzy o prawie oraz wzrost świadomości prawnej dzieci i młodzieży, – kształtowanie postaw szacunku do prawa wśród dzieci i młodzieży, – […]

20 lutego 2020

Projekt „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dla dorosłych”

Towarzystwo Amicus informuje o rozpoczętym na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, projekcie grantowym „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dla dorosłych”. W ramach działań projektu organizowany jest konkurs grantowy skierowany do wszystkich szkół i placówek oświatowych oraz ich organów prowadzących na terenie województw podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego, na […]

20 lutego 2020

Informacja o konkursach programu ERASMUS+ ogłoszonych przez Komisję Europejską

  Informacja o konkursach programu ERASMUS+  ogłoszonych przez Komisję Europejską w obszarze kształcenia zawodowego i kształcenia przez całe życie   Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków w konkursach na projekty centralne w ramach programu Erasmus+: Konkurs pn. „Europejskie eksperymenty polityczne w obszarze edukacji i szkoleń pod kierownictwem organów władzy publicznej wysokiego szczebla” Konkurs pn. „Włączenie […]

20 lutego 2020

III Igrzyska strzeleckie młodzieży szkolnej

Kuratorium Oświaty w Białymstoku zaprasza dyrektorów szkół , nauczycieli  oraz uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych  do wzięcia udziału  w powyższym przedsięwzięciu. Zawody te są ujęte w „Kalendarzu Sportowym Szkół Województwa Podlaskiego na rok szkolny 2019/2020.” Zgłoszenia do zawodów można przesyłać WYŁĄCZNIE poprzez System Rejestracji Szkół udostępniony przez Podlaski Szkolny Związek Sportowy: https://srs.szs.pl W zawodach mogą […]

20 lutego 2020

VII Wojewódzki Przegląd Musztry klas mundurowych

Kuratorium Oświaty serdecznie zaprasza Dyrektorów szkół, nauczycieli oraz uczniów  klas realizujących  innowację pedagogiczną z przedmiotu „Edukacja dla Bezpieczeństwa” tzw. „klas mundurowych” ze szkół ponadpodstawowych z województwa podlaskiego do wzięcia udziału w „VII Wojewódzkim  Przeglądzie Musztry”. a) etap szkolny: do 15.04 – (we własnym zakresie) b) etap wojewódzki: 28.04 – Ciechanowiec (Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych […]