Styczeń 2, 2020

2 stycznia 2020

Formularz aktualizacji wypoczynku dzieci młodzieży

Aktualizacja zgłoszenia wypoczynku dzieci i młodzieży Organizatorzy wypoczynku, który został umieszczony w bazie wypoczynku dzieci i młodzieży, zobowiązani są do niezwłocznego zawiadomienia właściwego kuratora oświaty o zmianach okoliczności objętych zgłoszeniem wypoczynku. Zachęcamy do skorzystania z załączonego formularza korekty zgłoszenia wypoczynku, który należy przesłać do Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok. Załączniki Formularz […]

2 stycznia 2020

Posiłek w szkole i w domu – sprawozdanie finansowe

Szanowni Państwo, w związku ze zbliżającym się terminem rozliczenia finansowego organu prowadzącego z Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, poniżej zamieszczamy wzór sprawozdania finansowego. Sprawozdanie należy wypełnić i przesłać do Kuratorium Oświaty w Białymstoku w nieprzekraczalnym terminie do 15 stycznia 2020 r. Załączniki Wzór tabeli – zestawienie ilościowo – wartościowe wydatków dokonanych […]

2 stycznia 2020

Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu, prośba do dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych o wypełnienie ankiety

Od 13 lat realizowany jest projekt wspierający chóralne śpiewnie dzieci i młodzieży szkolnej Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska. Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu planuje podjęcie dalszych działań związanych z programem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Śpiewająca Polska, w ramach projektu Akademia Chóralna. W celu przygotowania rzetelnej oferty kieruje prośbę do Dyrektorów szkół […]

2 stycznia 2020

Zarządzenie Nr 106/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy w formie spisu z natury w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Zarządzenie Nr 106/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy w formie spisu z natury w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Na podstawie art.26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2019 r. poz. 351) zarządza co następuje: § 1 Przeprowadzenie […]