Styczeń 7, 2020

7 stycznia 2020

Zarządzenie Nr 2/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim oraz wyznaczenia Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców

Zarządzenie Nr 2/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim oraz wyznaczenia Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców Na podstawie art. 78 ust. 2, art. 79 ust. 1 i art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela […]

7 stycznia 2020

KOMUNIKAT końcowy dotyczący etapu rejonowego Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887- 1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej” przeprowadzonego w dniu 13 grudnia 2019 roku w woj. podlaskim.

  Ogólnopolski Konkurs Historyczny „ Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…”   Kuratorium Oświaty w Białymstoku informuje, że zgodnie z § 9 Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887–1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej” w dniach 19-20.12 oraz 23.12.2019r. umożliwiono nauczycielom, uczniom oraz ich opiekunom wgląd […]

7 stycznia 2020

Zarządzenie Nr 3/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na stanowisko inspektora do spraw rachunkowości budżetowej i planowania w Wydziale Finansowo-Księgowym Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Zarządzenie Nr 3 /2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 stycznia  2020 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na stanowisko inspektora do spraw rachunkowości budżetowej i planowania w Wydziale Finansowo-Księgowym Kuratorium Oświaty w Białymstoku Na podstawie art. 26 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 […]

7 stycznia 2020

Aplikacja “Rysia i Tolek w Cyberświecie”

Nauczyciele wychowania przedszkolnego i klas I-III. Do nauki dzieci rozważnego korzystania z internetu i mediów cyfrowych została opracowana przez Fundację Poza Schematami bezpłatna aplikacja dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym „Rysia i Tolek w Cyberświecie” oraz scenariusze zajęć. Treści zostały dobrane w taki sposób, aby rozwijały umiejętności psychospołeczne pomocne w radzeniu sobie z emocjami, […]