Styczeń 16, 2020

16 stycznia 2020

Podlaskie Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży Szkolnej Białystok 2020 – scena młodzieżowa

Zgodnie z wieloletnią tradycją Kuratorium Oświaty w Białymstoku we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury w Białymstoku zaprasza uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych naszego województwa do udziału w Podlaskim Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży Szkolnej Białystok 2020 – scena młodzieżowa. Celem imprezy jest promocja dorobku artystycznego teatrów szkolnych, stworzenie możliwości wymiany […]

16 stycznia 2020

Komunikat dotyczący tytułu honorowego profesora oświaty

Uprzejmie informuję, że termin składania wniosków o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty upływa z dniem 28 lutego br. Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami, w wersji papierowej należy przesłać na adres Kuratorium Oświaty w Białymstoku: Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok lub złożyć bezpośrednio w siedzibie Kuratorium, w wersji elektronicznej przesłać na adres: kuratorium@kuratorium.bialystok.pl. Wzór wniosku stanowi załącznik […]

16 stycznia 2020

SIO. Przedłużono termin do 22 stycznia 2020 r. potwierdzania danych subwencyjnych na rok 2020

Ministerstwo Edukacji Narodowej w dniu 15 stycznia 2020 r.  przedłużyło termin potwierdzania danych subwencyjnych na rok 2020 do dnia 22 stycznia 2020 r. W załączeniu pismo Ministra Edukacji Narodowej do JST w sprawie przedłużenia  termin potwierdzania danych subwencyjnych na rok 2020. Załączniki Wydłużenie terminu weryfikacji i potwierdzania prawidłowości danych do 22 stycznia 2020 r. Wydłużenie terminu […]