Styczeń 23, 2020

23 stycznia 2020

Konkurs historyczny “Klasówka powstańcza”

Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, Instytut Pamięci Narodowej O/Katowice, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach organizują konkurs wiedzy historycznej pt. „Klasówka powstańcza”, wpisujący się w obchody kolejnych rocznic powstań śląskich. Wśród celów konkursu są: poszerzanie wiedzy uczniów oraz podtrzymywanie pamięci o powstaniach śląskich i plebiscycie na Górnym Śląsku […]