Luty 2020

28 lutego 2020

Podlaskie Wieści Oświatowe – luty 2020

W numerze: Konkursy „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940 ” – zapraszamy do udziału w konkursie Wydarzenia „Wiersze z szuflady” – konkurs literacki dla bardzo młodych poetów Międzyszkolny Przegląd Jasełek i Pastorałek „Jasełka 2000”………… „Jasełka 2019” – krótka refleksja organizatorów po XX edycji przeglądu O kolędowaniu Kształcenie i wychowanie Szkoła jest jak scena Historia Viva – […]

28 lutego 2020

XXVI sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży

  Wkrótce rozpocznie się rekrutacja do XXVI sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży!   Już za tydzień 5 marca o godzinie 13:00 rozpocznie się rekrutacja do XXVI sesji SDiM. Na stronie internetowej sdim.sejm.gov.pl oraz na oficjalnej stronie SDiM na Facebooku http://www.facebook.com/sejmdzieciimlodziezy zostanie opublikowany temat tegorocznej sesji. W przewodniku, który uczniowie znajdą na stronie internetowej projektu znajdą […]

28 lutego 2020

Konkurs metodyczny „W 80. Rocznicę Zbrodni Katyńskiej”

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach organizuje Wojewódzki Konkurs Metodyczny „W 80. Rocznicę Zbrodni Katyńskiej”. Celem konkursu jest uczczenie pamięci ofiar zbrodni katyńskiej poprzez upowszechnianie wiedzy na temat okoliczności i skutków zbrodni katyńskiej oraz wzmacnianie postaw patriotycznych jako kluczowej wartości dla społeczeństwa. Konkurs jest skierowany do nauczycieli wszystkich typów szkół województwa podlaskiego. Konkurs odbywa się jednoetapowo […]

27 lutego 2020

Zarządzenie Nr 20/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, w województwie podlaskim

Na podstawie art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: § 1. 1. Ustala się wykaz wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkoły podstawowej, organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty – stanowiący załącznik nr 1 pkt 1 do zarządzenia. 2. […]

26 lutego 2020

Kampania społeczno-edukacyjna z przedsiębiorczości “Cash Lajf Balans” skierowana do młodzieży w Polsce Wschodniej

„Cash Lajf Balans” – kampania społeczno-edukacyjna o przedsiębiorczości dla młodzieży Fabryka Komunikacji Społecznej na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, w ramach Programu Polska Wschodnia, przygotowuje kampanię społeczno-edukacyjną „Cash Lajf Balans” skierowaną do młodzieży w wieku 15-19 lat. Celem działań jest wzmocnienie przedsiębiorczości w makroregionie Polski Wschodniej poprzez zachęcenie młodych ludzi do rozwijania pasji i budowania […]

25 lutego 2020

Informacja GIS dla osób powracających z północnych Włoch

W zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego szkoły powinny stosować się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Zgodnie z przepisami prawa dyrektor szkoły odpowiada za bezpieczeństwo uczniów, przy czym podejmowane działania powinny być adekwatne do sytuacji i zgodne z obowiązującymi procedurami. Kontynuacja artykułu na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej

25 lutego 2020

Ogólnopolski Projekt Badawczo-Edukacyjny „GRANIE NA EKRANIE”.

Fundacja „Dbam o Mój Z@sięg” oraz Fundacja Lotto im. Haliny Konopackiej zapraszają wszystkie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe do bezpłatnych badań edukacyjnych realizowanych w ramach Ogólnopolskiego Projektu Badawczo-Edukacyjnego „GRANIE NA EKRANIE”. Celem realizowanego projektu jest zdobycie aktualnej wiedzy na temat używania gier cyfrowych przez dzieci i młodzież oraz edukacja w zakresie odpowiedzialnego grania. Udział w badaniach […]

21 lutego 2020

Program Stypendialny Horyzonty Fundacji EFC i FRS

15 lutego już po raz dziesiąty Fundacja EFC wraz ze swoim partnerem strategicznym, Fundacją Rodziny Staraków, otwiera rekrutację do swojego programu stypendialnego. Horyzonty to wsparcie dla uczniów z małych miejscowości oraz rodzin o skromnych dochodach, którzy chcą zdobywać wiedzę w najciekawszych liceach i technikach w dużych miastach. Stypendyści Horyzontów angażują się społecznie, trzymają się razem, […]