Luty 4, 2020

4 lutego 2020

Ogólnopolski Konkurs Wzrostu Kryształów dla Młodzieży Szkolnej 2020

Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wzrostu Kryształów dla Młodzieży Szkolnej, skierowanym do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Cele konkursu: szerzenie wiedzy na temat hodowli kryształów, wzbudzenie zainteresowania pięknem świata kryształów, zapoznanie z rolą jaką spełnia krystalografia w fizyce, chemii, biologii, medycynie i farmacji oraz naukach o żywności, ekologii, technologii i w […]

4 lutego 2020

Zarządzenie Nr 13/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 3 lutego 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu powypadkowego do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

Na podstawie art. 234 § 1 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) zarządza się, co następuje. § 1 W Zarządzeniu Nr 11/2020 z dnia  30 stycznia  2020 r. Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie powołania zespołu powypadkowego do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, wprowadza się następujące zmiany: 1) […]