Luty 12, 2020

12 lutego 2020

„Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz” – Konkurs KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku organizuje X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, w dwóch kategoriach wiekowych: I grupa – klasy 0 – III , II grupa – klasy IV-VIII. Szkoły zainteresowane udziałem w […]

12 lutego 2020

Zarządzenie Nr 14/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na stanowisko inspektora do spraw prowadzenia archiwum zakładowego i awansu zawodowego nauczycieli w Wydziale Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku w celu zastępstwa za nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Na podstawie art. 26 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559 ze zm.) zarządza się co następuje: § 1 Powołuje się Komisję do rozpatrzenia ofert  złożonych na stanowisko inspektora do spraw prowadzenia archiwum zakładowego i awansu zawodowego nauczycieli w Wydziale Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty […]