Marzec 2, 2020

2 marca 2020

Informacja o wyniku naboru na stanowisko wizytatora w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego

Informacja o wyniku naboru na  ogłoszenie numer 60611 z dnia 5 lutego 2020 r. Data ogłoszenia: 5 lutego 2020 r. Data wyniku:  2 marca 2020 r. Nazwa urzędu: KURATORIUM OŚWIATY W BIAŁYMSTOKU, RYNEK KOŚCIUSZKI  9, 15-950 BIAŁYSTOK Nazwa stanowiska: wizytator do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego […]

2 marca 2020

Zarządzenie Nr 21/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020

Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: § 1. Powołuję Wojewódzką Komisję Odwoławczą Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego w składzie: przewodniczący – Hanna Marek, Kuratorium Oświaty w […]

2 marca 2020

Informacja o wyniku naboru na stanowisko wizytatora w Delegaturze w Łomży

  Informacja o wyniku naboru na  ogłoszenie numer 58826 z dnia 18 grudnia 2019 r. Data ogłoszenia: 18 grudnia 2019 r. Data wyniku: 27 lutego 2020 r. Nazwa urzędu: KURATORIUM OŚWIATY W BIAŁYMSTOKU, RYNEK KOŚCIUSZKI  9, 15-950 BIAŁYSTOK Nazwa stanowiska: wizytator Wynik naboru: Nabór zakończony zatrudnieniem kandydata Imię i nazwisko: Bogdan Zalewski Miejscowość: Łomża  

2 marca 2020

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Wydziału Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku

  Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie numer 60653 z dnia 5 lutego 2020 r. Data ogłoszenia: 5 lutego 2020 r. Data wyniku: 2 marca 2020 r. Nazwa urzędu: KURATORIUM OŚWIATY W BIAŁYMSTOKU, RYNEK KOŚCIUSZKI  9, 15-950 BIAŁYSTOK Nazwa stanowiska: dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku Wynik naboru: Nabór zakończony zatrudnieniem kandydatki […]