Marzec 3, 2020

3 marca 2020

“Cyberświadomi, Cyberbezpieczni” – konkurs plastyczny

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Wojewoda Podlaski, Marszałek Województwa Podlaskiego, Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz Urząd Komunikacji Elektronicznej Delegatura w Białymstoku organizują konkurs plastyczny na logo wojewódzkiego programu edukacyjno-informacyjnego „Cyberświadomi, Cyberbezpieczni” w zakresie przeciwdziałania cyberzagrożeniom, mowie nienawiści i „Hejtu” internetowego. Szczegóły dotyczące finału konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej podlaskiej Policji – www.podlaska.policja.gov.pl Prace […]

3 marca 2020

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów szkół dotycząca profilaktyki zakażenia koronawirusem

  Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem   Warszawa, 27.02.2020 r.   Aktualnie nie ma wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), które nakazywałyby objęcie nadzorem osób powracających z krajów stwierdzono występowanie koronawirusa, jeżeli nie spełniają […]

3 marca 2020

Zarządzenie Nr 22/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020

Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: § 1. Powołuję Wojewódzką Komisję Odwoławczą Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego w składzie: przewodniczący – Barbara Gradkowska, […]