Marzec 4, 2020

4 marca 2020

Zarządzenie Nr 25/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie ustalenia procedury dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie art. 84 ust. 1 w związku z art. 25 ust. 4 pkt 2 i ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 265) zarządza się, co następuje: § 1. W Kuratorium Oświaty w Białymstoku, zwanym dalej „Kuratorium”, sporządza się opis stanowiska pracy dla każdego […]

4 marca 2020

Podsumowanie akcji MEN „Szkoła Pamięta” poświęconej pamięci Żołnierzy Wyklętych

  Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęcało do udziału w akcji „Szkoła Pamięta” i uczczenia pamięci Żołnierzy Wyklętych. Do 27 lutego br. szkoły i placówki oświatowe mogły zgłaszać swoje aktywności za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej. W wydarzeniach związanych z pamięcią o Żołnierzach Wyklętych wzięło udział blisko 900 tys. uczniów i prawie 70 tys. nauczycieli. Konkursy wiedzy i prac plastycznych, […]

4 marca 2020

Konkurs plastyczny i literacki „DMD – Dzieci Mogą Dużo”- w ramach ogólnopolskiej Akcji „Tulipany Mocy”

Stowarzyszenie „Pro Salute” w ramach ogólnopolskiej  Edukacyjno- Chatytatywnej  Akcji „Tulipany Mocy”, na rzecz dzieci z dystrofią mięśniową Duchenne’a ogłasza konkurs plastyczny i literacki „DMD – Dzieci Mogą Dużo”. Celem konkursów jest zainicjowanie u uczestników refleksji na temat problemów dzieci z dystrofią mięśniową Duchenne’a (DDM) i ich rodziców oraz nadanie im formy artystycznej. Konkursy skierowane są do […]

4 marca 2020

Zarządzenie Nr 23/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie organizacji III stopnia (okręgowego) Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległości i granice Rzeczypospolitej”

Na podstawie: § 3 ust. 2 oraz § 4 ust. 1 rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13 poz. 125 z późn. zm.); rozdz. VI Regulaminu Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…”; pkt. 6 porozumienia zawartego 28.11.2017 […]

4 marca 2020

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w których osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy

2 marca 2020 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w których osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie […]

4 marca 2020

“Jakie znasz zawody?” – ogólnopolski konkurs dla przedszkoli i szkół podstawowych

Związek Rzemiosła Polskiego zaprasza dzieci z przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych z terenu działania Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku do udziału w ogólnopolskim konkursie pt. „Jakie znasz zawody?”. Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach wiekowych: konkurs plastyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym konkurs fotograficzny dla uczniów szkół podstawowych klas I-IV konkurs filmowy dla uczniów […]

4 marca 2020

Cosmic Challenge

Fundacja „SpaceShip” we współpracy z jednym z największych obserwatoriów astronomicznych na świecie – Gran Telescopio CANARIAS (http://www.gtc.iac.es), realizuje program edukacyjny dotyczący Kosmosu skierowany do uczniów szkół podstawowych, w którym nagrodą jest wyjazd dla zwycięzcy i rodzica/opiekuna do ww. obserwatorium na wyspę La Palma. Program został objęty patronatem Polskiej Agencji Kosmicznej i Centrum Badań Kosmicznych Polskiej […]

4 marca 2020

Dzień Nowych Technologii w Edukacji

  20 marca 2020 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej po raz trzeci zorganizuje Dzień Nowych Technologii w Edukacji (DNTE). Ideą wydarzenia jest popularyzacja technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych w codziennej pracy z uczniami w szkole i poza szkołą. DNTE jest objęty patronatem European Schoolnet. Adresatami przedsięwzięcia są przedszkolaki, uczniowie, nauczyciele szkół i placówek oświatowych, a także rodzice. W […]