Marzec 5, 2020

5 marca 2020

Materiały informacyjne i edukacyjne MEN do szkół, przedszkoli i placówek oświatowych na temat koronawirusa

Minister Edukacji Narodowej przekazuje materiały informacyjne i edukacyjne dotyczące podstawowych zasad higieny oraz zwraca się z prośbą o rozpowszechnienie rekomendacji. Przypomina o przeprowadzeniu zajęć z uczniami na temat zasad higieny osobistej oraz prosi o zwrócenie szczególnej uwagi na to, czy szkoły, przedszkola i placówki edukacyjne są odpowiednio wyposażone w niezbędne środki czystości. W załączeniu materiały, […]

5 marca 2020

Zarządzenie Nr 26/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie odwołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020

Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: § 1. Powołuję Wojewódzką Komisję Odwoławczą Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego w składzie: przewodniczący – Barbara Gradkowska, Kuratorium […]