Marzec 6, 2020

6 marca 2020

„Ambasador Szkolnej Wynalazczości” – VII edycja konkursu dla młodych wynalazców i konstruktorów

Urząd Patentowy RP wraz z Polską Akademią Dzieci oraz Narodowym Muzeum Techniki zaprasza uczniów szkół podstawowych na terenie RP oraz polonijnych placówek edukacyjnych za granicą do udziału w VII edycji konkursu dla młodych wynalazców i konstruktorów pt. „Ambasador Szkolnej Wynalazczości”. Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu, wykonaniu i zgłoszeniu projektu lub kilku projektów, indywidualnie bądź drużynowo […]

6 marca 2020

Konkurs „Niezwyciężeni 1920. Obrońcy Ojczyzny”

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza do udziału w konkursie edukacyjnym „Niezwyciężeni 1920. Obrońcy Ojczyzny”. Jego uczestnikami mogą zostać uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, członkowie organizacji młodzieżowych (np. harcerstwa, Związek Strzelecki) i inni do lat 19. Do konkursu mogą również zgłaszać się rodziny, pod warunkiem, iż rodzice będą pełnili rolę opiekunów i inspiratorów, a autorami zadania konkursowego będą dzieci. […]

6 marca 2020

Zarządzenie Nr 27/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie powołania Komisji ds. wyłonienia kandydatów do nadania tytułu honorowego profesora oświaty

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r.[1] zarządza się, co następuje: § 1 Powołuję Komisję w celu wyłonienia kandydatów do nadania tytułu honorowego profesora oświaty, w składzie: 1) Beata Pietruszka – […]

6 marca 2020

Zarządzenie Nr 24/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 3 marca 2020 roku w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020

Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: § 1. Powołuję Wojewódzką Komisję Odwoławczą Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego w składzie: przewodniczący – Hanna Marek, Kuratorium Oświaty […]