Marzec 12, 2020

12 marca 2020

Komunikat dotyczący odwołania I etapu centralnego Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…” w roku szkolnym 2019/2020

  KOMUNIKAT dotyczący odwołania I etapu centralnego Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…” w roku szkolnym 2019/2020   Kuratorium Oświaty w Białymstoku informuje, że w związku z sytuacją epidemiologiczną, na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych form zakaźnych oraz […]

12 marca 2020

Komunikat dotyczący odwołania etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego “Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…”

  KOMUNIKAT dotyczący III etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…” w roku szkolnym 2019/2020   Kuratorium Oświaty w Białymstoku informuje, że w związku z sytuacją epidemiologiczną, na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych form zakaźnych oraz wywołanych […]

12 marca 2020

Informacja dot. przekazywania korespondencji do Kuratorium Oświaty

  Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek województwa podlaskiego   W celu zapewnienia bezpieczeństwa w okresie zawieszenia zajęć w szkołach i placówkach oświatowych, zaleca się, w miarę możliwości, wysyłanie korespondencji do Kuratorium Oświaty w Białymstoku drogą mailową lub za pośrednictwem poczty. Jednocześnie informuję, że do odwołania zawiesza się możliwość dystrybuowania materiałów do szkół za pośrednictwem […]

12 marca 2020

Uczeń z doświadczeniem migracji w szkole – szkolenie centralne

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza nauczycieli konsultantów, specjalistów, doradców metodycznych (historii, biologii, matematyki, fizyki, chemii, geografii, języka polskiego, nauczania wczesnoszkolnego)oraz przedstawicieli placówek doskonalenia nauczycieli do współpracy w ramach projektu „Uczniowie migrujący w polskiej szkole”. Celem projektu jest: powołanie sieci koordynatorów regionalnych – zespołu 16 ekspertów wspomagających pracę szkół podstawowych w zakresie wsparcia ucznia z doświadczeniem migracji; […]