Marzec 13, 2020

13 marca 2020

XX Ogólnopolski Konkurs wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych ,,BEZPIECZNIE OD STARTU”

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku jest organizatorem regionalnego etapu XX Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych zatrudnionych w celu nauki zawodu. Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów zawodu w rzemiośle. Uczestnicy konkursu […]

13 marca 2020

Zarządzenie Nr 32/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu Akredytacyjnego do oceny działalności placówki ubiegającej się o akredytację na obszarze województwa podlaskiego

Na podstawie art. 118 ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) i § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1692), zarządza się co […]