16 marca, 2020

16 marca 2020

Lekcje z internetu – rusza serwis gov.pl/zdalnelekcje

Tematy na każdy dzień i dla każdego przedmiotu, a także propozycje materiałów, na bazie których można zdalnie poprowadzić zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych – wszystko to można znaleźć na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje . Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z Ministerstwem Cyfryzacji i NASK przygotowały propozycje dla nauczycieli i dyrektorów do zdalnej nauki z uczniami. Do […]

16 marca 2020

Kandydaci do nadania tytułu Honorowego Profesora Oświaty w 2020 r.

Podlaski Kurator Oświaty skierował do Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty wnioski wraz z uzasadnieniem zawierającym opis dorobku zawodowego następujących kandydatów: Krzysztof Reszczyński – nauczyciel w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. Artur Witold Ciborowski – dyrektor w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łomży. Grzegorz Robert Curyło […]

16 marca 2020

Zarządzenie Nr 33/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie wyznaczenia koordynatora dostępności w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r., poz. 1696) zarządza się, co następuje: § 1. Do pełnienia funkcji koordynatora do spraw dostępności wyznaczam Panią Wiolettę Kowieską Dyrektora Wydziału Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku. § 2. Zarządzenie wchodzi w […]

16 marca 2020

Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć w szkołach – rekomendacje dla nauczycieli i dyrektorów

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów i przekazywali im materiały do samodzielnej pracy w domu. W tym celu Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji, GovTech Polska oraz instytucjami publicznymi przygotowało poradnik dla nauczycieli i dyrektorów szkół do nauki zdalnej.  W poradniku zamieszczono wskazówki, z jakich stron, […]