Marzec 17, 2020

17 marca 2020

Sytuacja nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami przedszkoli, szkół i placówek w związku z zawieszeniem prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych – informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej

W załączniku zamieszczamy informację Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącą organizacji pracy w związku z zawieszeniem prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. W materiale znajdują się kwestie organizacji pracy nauczycieli, kadry kierowniczej, jak i pracowników administracji i obsługi. Komunikat dostępny jest również na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: https://www.gov.pl/web/edukacja/sytuacja-nauczycieli-i-pracownikow-szkol   Załączniki Komunikat MEN Komunikat MENData: 2020-03-17, rozmiar: 289 […]

17 marca 2020

Zarządzenie Nr 34/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Języka Rosyjskiego w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020

Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: § 1. Powołuję Wojewódzką Komisję Odwoławczą Wojewódzkiego Konkursu Języka Rosyjskiego w składzie: przewodniczący – Barbara Gradkowska, […]