Marzec 17, 2020

17 marca 2020

Sytuacja nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami przedszkoli, szkół i placówek w związku z zawieszeniem prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych – informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej

W załączniku zamieszczamy informację Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącą organizacji pracy w związku z zawieszeniem prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. W materiale znajdują się kwestie organizacji pracy nauczycieli, kadry kierowniczej, jak i pracowników administracji i obsługi. Komunikat dostępny jest również na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: https://www.gov.pl/web/edukacja/sytuacja-nauczycieli-i-pracownikow-szkol   Załączniki Komunikat MEN Komunikat MENData: 2020-03-17, rozmiar: 289 […]

17 marca 2020

Ulotka informacyjna Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca zasad obowiązkowej kwarantanny osób wjeżdżających do Rzeczypospolitej Polskiej

Załączniki Ulotka informacyjna Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca zasad obowiązkowej kwarantanny osób wjeżdżających do Rzeczypospolitej Polskiej Ulotka informacyjna Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca zasad obowiązkowej kwarantanny osób wjeżdżających do Rzeczypospolitej PolskiejData: 2020-03-17, rozmiar: 100 KB

17 marca 2020

Zarządzenie Nr 34/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Języka Rosyjskiego w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020

Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: § 1. Powołuję Wojewódzką Komisję Odwoławczą Wojewódzkiego Konkursu Języka Rosyjskiego w składzie: przewodniczący – Barbara Gradkowska, […]