Kwiecień 8, 2020

8 kwietnia 2020

Pomoc asystentów cudzoziemców – Fundacja DIALOG

Fundacja DIALOG zaprasza do korzystania z pomocy asystentów cudzoziemców za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail, komunikator internetowy).  Asystenci wspierają migrantów przebywających legalnie w Polsce oraz starających się o status uchodźcy. Pomagają w trudnych sytuacjach i wspierają emocjonalnie. Przekazywane są również osobom zainteresowanym informacje dotyczące zasad kwarantanny,  funkcjonowania przy ograniczeniach przemieszczania się oraz […]

8 kwietnia 2020

Ograniczenia w funkcjonowaniu placówek i poradni psychologiczno-pedagogicznych

Od 6 do 10 kwietnia 2020 r. została ograniczona działalność następujących jednostek systemu oświaty: specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, przedszkoli i szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej oraz szkół specjalnych funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Dziś, 3 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał rozporządzenie w tej sprawie. Ograniczone funkcjonowanie […]