9 kwietnia, 2020

9 kwietnia 2020

Podlaskie Wieści Oświatowe – marzec 2020 r.

W numerze: Kształcenie i wychowanie „List do drzewa” – koncepcja wychowania kosmicznego w pedagogice Marii Montessori odpowiedzią na współczesne wyzwania edukacji dla zrównoważonego rozwoju Serca w górę, serca ku innym! eTwinning – wspólny projekt placówek oświatowych z Hajnówki i okolic Podlaski Festiwal Gier – uczenie się przez działanie Wymiany międzynarodowe – naturalnym elementem edukacji XXI […]