Maj 13, 2020

13 maja 2020

Ogólnopolski projekt grantowy Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Zapraszamy nauczycieli i edukatorów do udziału w ogólnopolskim projekcie grantowym Centrum Mistrzostwa Informatycznego, który realizowany jest pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i NASK. 21 kwietnia 2020 rozpoczął się nabór do drugiej edycji projektu. Potrwa on do 15 czerwca 2020 r. CMI to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach […]

13 maja 2020

Nagrody dla nauczycieli 2020 r.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom, za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, przyznawane są nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty. Jednocześnie Kuratorium Oświaty w Białymstoku informuje, że nastąpiła zmiana rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli, która wchodzi w życie z dniem 19 […]