Maj 18, 2020

18 maja 2020

Podlaskie Wieści Oświatowe – kwiecień 2020 r.

W numerze: Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje Komunikat MEN w sprawie zasad oceniania i klasyfikowania Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania – poradnik UODO dla szkół Kształcenie na odległość, czyli lekcje przez Internet Praktyczne porady jak organizować kształcenie na odległość Informacja Kuratorium Oświaty w Białymstoku dotycząca Programu rządowego „Posiłek w szkole i domu” moduł 3 w […]

18 maja 2020

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

15 maja 2020 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 872). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 maja 2020 r., z wyjątkiem § […]

18 maja 2020

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

15 maja 2020 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 871). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 maja 2020 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2 lit. […]