18 maja, 2020

18 maja 2020

Podlaskie Wieści Oświatowe – kwiecień 2020 r.

W numerze: Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje Komunikat MEN w sprawie zasad oceniania i klasyfikowania Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania – poradnik UODO dla szkół Kształcenie na odległość, czyli lekcje przez Internet Praktyczne porady jak organizować kształcenie na odległość Informacja Kuratorium Oświaty w Białymstoku dotycząca Programu rządowego „Posiłek w szkole i domu” moduł 3 w […]