Maj 19, 2020

19 maja 2020

HARMONOGRAM REKRUTACJI do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia […]

19 maja 2020

“Szkoły dla Zdrowia w Europie” (SHE)

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje o modyfikacji przez Zespół ds. Promocji Zdrowia w Szkole ORE stacjonarnych szkoleń na e–learningowe, który planuje uruchomić od października szkolenia e-learningowe: Szkoła Promujące Zdrowie oraz Ruch i Zdrowe Żywienie. W załączniku przekazujemy list skierowany do dyrektorów, koordynatorów sieci szkół promujących zdrowie, kadry nauczycielskiej, służby zdrowia i wszystkich przyjaciół szkół.   […]