Maj 20, 2020

20 maja 2020

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

20 maja 2020 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 891). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Tekst rozporządzenia

20 maja 2020

Sytuacja szkolnictwa litewskiej mniejszości narodowej w województwie podlaskim

Na terenie województwa podlaskiego funkcjonują szkoły i placówki oświatowe realizujące zadania związane z podtrzymaniem tożsamości narodowej litewskiej. Organizacja nauczania języka mniejszości w Polskim systemie oświaty jest prowadzona w kilku formach: w szkołach lub oddziałach z nauczaniem w języku mniejszości; w szkołach lub oddziałach, w których zajęcia edukacyjne są prowadzone w dwóch językach: polskim oraz języku […]