Czerwiec 2020

29 czerwca 2020

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

26 czerwca 2020 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1111). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29 czerwca 2020 r. Tekst rozporządzenia

29 czerwca 2020

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

26 czerwca 2020 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1110). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29 czerwca 2020 r Tekst rozporządzenia

26 czerwca 2020

Komunikat w sprawie zasad przyznawania punktów za świadectwo z wyróżnieniem absolwentom szkół artystycznych w postępowaniu rekrutacyjnym

W związku z nowymi przepisami, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśnia, że dodatkowe 7 pkt w postępowaniu rekrutacyjnym[1] do szkoły ponadpodstawowej, począwszy od roku szkolnego 2020/2021, powinno być przyznawane na podstawie: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem; świadectwa ukończenia szkoły artystycznej z wyróżnieniem; świadectwa szkolnego promocyjnego szkoły […]

26 czerwca 2020

Informacja dla dyrektorów i pracodawców realizujących zadania w zakresie kształcenia pracowników młodocianych

  Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół branżowych województwa podlaskiego   Zgodnie z informacją mailową z dnia 25 czerwca 2020 roku przekazaną przez Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego Ministerstwa Edukacji Narodowej nadmieniam, że od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami. Oznacza to, że uczniowie […]

25 czerwca 2020

Konkurs interdyscyplinarny w ramach projektu „Polacy w Służbie Niepodległej. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920”

Organizatorem konkursu jest Fundacja Służba Niepodległej, a jego cel to włączenie młodzieży do obchodów 100. Rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. Adresatami konkursu są osoby między 18, a 26 rokiem życia. Konkurs podzielony jest na dwa niezależne bloki: historyczny – polegający na napisaniu eseju, artystyczny – polegający na przygotowaniu pracy artystycznej. Konkurs rozegra się w dwóch […]

25 czerwca 2020

Podlaskie Wieści Oświatowe – czerwiec 2020 r.

W numerze: Kształcenie i wychowanie Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu i szkole. Zadania nauczyciela Zajęcia z integracji sensorycznej w szkole podstawowej. Wspieranie dzieci ze spektrum autyzmu Artysta w swoim fachu… czyli kim jest nauczyciel refleksyjny? Do biegu gotowi – Start! Informacja dotycząca Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych przeprowadzonych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 Informacje Trudna sztuka […]

24 czerwca 2020

Siedziby komisji wojewódzkich

Siedziby oraz przewodniczący komisji wojewódzkich 2020/2021 Wojewódzkie konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych   Nazwa konkursu Siedziba oraz przewodniczący komisji wojewódzkiej Wojewódzki Konkurs Biologiczny Szkoła Podstawowa nr 10 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku ul. Spacerowa 6, 15-040 Białystok tel. 85 740 49 70, e-mail: sp10@um.bialystok.pl https://www.sp10.bialystok.pl/ Urszula Bołtryk Wojewódzki Konkurs Chemiczny Szkoła Podstawowa Nr 45 z […]

23 czerwca 2020

Ogłoszenie – otwarty konkurs ofert na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej w czasie ferii letnich 2020 r. – wspieranie

Podlaski Kurator Oświaty ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie organizacji w roku 2020 letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa podlaskiego, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057). I. Rodzaj zadania – organizacja wypoczynku letniego w 2020 roku […]

23 czerwca 2020

Wideokonferencja uczniów z Ministrem Edukacji Narodowej

Dzisiaj Minister Edukacji Narodowej oraz Podlaski Kurator Oświaty rozmawiali z uczniami klasy VI a Szkoły Podstawowej w Poświętnem. Uczniowie opowiedzieli o swoich doświadczeniach związanych z kształceniem na odległość, o tym, co w tym okresie sprawiło im trudności. Minister prosił dzieci, by opowiedziały o tym,  jak wyglądały ich lekcje, jak odbywały się sprawdziany wiedzy. Wszystkie dzieci […]

22 czerwca 2020

Studia 2020 – Kampania informacyjna Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i “Perspektyw” dla kandydatów na studia w roku akademickim 2020/21

Zapraszamy na cykl konferencji online organizowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz „Perspektywy”, które dedykowane są tegorocznym maturzystom, ich wychowawcom i rodzicom. Podczas konferencji zaprezentowanych zostanie ponad 100 różnych kierunków studiów. Eksperci doradzą, czym należy się kierować podejmując decyzję, jak wybrać kierunek dopasowany do preferencji kandydata i do współczesnego rynku pracy, jakie są zasady […]

22 czerwca 2020

Zarządzenie Nr 55/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji ds. nagród Ministra Edukacji Narodowej

Na podstawie § 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz.U. Nr 131, poz. 1078 z późn. zm.) zarządza się co następuje: § 1 Powołuję Komisję ds. nagród Ministra Edukacji Narodowej, zwaną dalej „Komisją” w następującym składzie: Elżbieta Kamińska – przewodnicząca, przedstawiciel Kuratorium […]

19 czerwca 2020

Zarządzenie Nr 54/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i […]

19 czerwca 2020

Informacja o sposobie przeliczania na punkty kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Sposób przeliczania na punkty kryteriów branych pod uwagę na I etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do publicznych szkół ponadpodstawowych określa: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737.). Załączniki […]

19 czerwca 2020

Zarządzenie Nr 53/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu akredytacyjnego do spraw oceny działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży

Na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018  r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 2029) zarządzam, co następuje: § 1. Powołuję Zespół akredytacyjny do spraw oceny działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży w składzie: Tadeusz Andrzej Mosiek, przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty […]