1 czerwca, 2020

1 czerwca 2020

Realizacja przez nauczycieli awansu zawodowego w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty – informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej

Zmiana sposobu realizacji zadań jednostek systemu oświaty w okresie czasowego ograniczenia ich funkcjonowania nie ma wpływu na długość odbywanych przez nauczycieli staży na kolejny stopień awansu zawodowego. Poniżej przedstawiamy szczegółową informację w tej sprawie. Realizacja awansu zawodowego Nauczyciele realizujący zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w tym czasie kontynuują […]

1 czerwca 2020

Awans na stopień nauczyciela dyplomowanego – wzory druków

Oświadczenie zmiana danych Zgoda na skrócenie okresu zawiadomienia – staż ukończony przed 1.09.2018 r. Zgoda na skrócenie okresu zawiadomienia – staż ukończony w okresie 1.09.2018 r. – 31.08.2019 r. Zgoda na skrócenie okresu zawiadomienia – staż ukończony po 31.08.2019 r. Wniosek o wszczęcie postępowania – staż zakończony przed 1.09.2018 r. Wniosek o wszczęcie postępowania – […]