3 czerwca, 2020

3 czerwca 2020

Zarządzenie Nr 46/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu akredytacyjnego do spraw oceny działalności Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku

Na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018  r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 2029) zarządzam, co następuje: § 1. Powołuję Zespół akredytacyjny do spraw oceny działalności Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku w składzie: Tadeusz Andrzej Mosiek, przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty – przewodniczący Zespołu, Ewa Piotrowska-Lipska, […]

3 czerwca 2020

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego

2 czerwca 2020 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego  (Dz. U. poz. 977). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

3 czerwca 2020

Podlaskie Wieści Oświatowe – maj 2020 r.

W numerze: Kształcenie i wychowanie Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu i szkole Nowe horyzonty wiedzy i umiejętności Innowacja pedagogiczna – “warsztaty pisania” Kształcenie zawodowe Kierunki kształcenia w ZDZ w Suwałkach Jak pokierować własnym rozwojem zawodowym? Informacje Pamiętajmy o godle i barwach narodowych Informacja dotycząca składania wniosków o stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej na […]