Czerwiec 3, 2020

3 czerwca 2020

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

Działając na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890) przypominamy o zgłoszeniu kandydatów ww. stypendium zgodnie z art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z […]

3 czerwca 2020

Zarządzenie Nr 46/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu akredytacyjnego do spraw oceny działalności Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku

Na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018  r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 2029) zarządzam, co następuje: § 1. Powołuję Zespół akredytacyjny do spraw oceny działalności Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku w składzie: Tadeusz Andrzej Mosiek, przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty – przewodniczący Zespołu, Ewa Piotrowska-Lipska, […]

3 czerwca 2020

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego

2 czerwca 2020 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego  (Dz. U. poz. 977). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

3 czerwca 2020

Podlaskie Wieści Oświatowe – maj 2020 r.

W numerze: Kształcenie i wychowanie Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu i szkole Nowe horyzonty wiedzy i umiejętności Innowacja pedagogiczna – “warsztaty pisania” Kształcenie zawodowe Kierunki kształcenia w ZDZ w Suwałkach Jak pokierować własnym rozwojem zawodowym? Informacje Pamiętajmy o godle i barwach narodowych Informacja dotycząca składania wniosków o stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej na […]