Czerwiec 22, 2020

22 czerwca 2020

Studia 2020 – Kampania informacyjna Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i “Perspektyw” dla kandydatów na studia w roku akademickim 2020/21

Zapraszamy na cykl konferencji online organizowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz „Perspektywy”, które dedykowane są tegorocznym maturzystom, ich wychowawcom i rodzicom. Podczas konferencji zaprezentowanych zostanie ponad 100 różnych kierunków studiów. Eksperci doradzą, czym należy się kierować podejmując decyzję, jak wybrać kierunek dopasowany do preferencji kandydata i do współczesnego rynku pracy, jakie są zasady […]

22 czerwca 2020

Zarządzenie Nr 55/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji ds. nagród Ministra Edukacji Narodowej

Na podstawie § 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz.U. Nr 131, poz. 1078 z późn. zm.) zarządza się co następuje: § 1 Powołuję Komisję ds. nagród Ministra Edukacji Narodowej, zwaną dalej „Komisją” w następującym składzie: Elżbieta Kamińska – przewodnicząca, przedstawiciel Kuratorium […]