25 czerwca, 2020

25 czerwca 2020

Podlaskie Wieści Oświatowe – czerwiec 2020 r.

W numerze: Kształcenie i wychowanie Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu i szkole. Zadania nauczyciela Zajęcia z integracji sensorycznej w szkole podstawowej. Wspieranie dzieci ze spektrum autyzmu Artysta w swoim fachu… czyli kim jest nauczyciel refleksyjny? Do biegu gotowi – Start! Informacja dotycząca Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych przeprowadzonych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 Informacje Trudna sztuka […]