Lipiec 8, 2020

8 lipca 2020

Olimpiada Matematyczna Juniorów

Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej przeprowadzi w nadchodzącym roku szkolnym 2020/2021 Olimpiadę Matematyczną Juniorów (OMJ) skierowaną do uczniów starszych klas szkół podstawowych, która ma na celu zainteresowanie ich naukami ścisłymi. Terminarz XVI Olimpiady Matematycznej Juniorów (2020/2021): Zawody I stopnia: 1 września – 12 października 2020 r. część testowa (w szkołach): 24 września 2020 r. (czwartek), […]

8 lipca 2020

Instytucje rządowe i samorządowe, podmioty oraz organizacje pozarządowe udzielające pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie – uaktualniona baza danych na 2020 rok

Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele i Rodzice Zgodnie z działaniem 2.1.2. Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 (M.P. z 2014 r., poz. 445), wojewoda ewidencjonuje istniejącą infrastrukturę instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. W związku z powyższym, wzorem lat ubiegłych zaktualizowane zostały następujące […]