Lipiec 14, 2020

14 lipca 2020

Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do spraw obsługi sekretariatu Delegatury w Suwałkach, Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Ogłoszenie nr: 65635 Data ukazania się ogłoszenia: 14 lipca 2020 r. Kuratorium Oświaty w Białymstoku Podlaski Kurator Oświaty  poszukuje kandydatek i kandydatów  na stanowisko: Inspektor do spraw obsługi sekretariatu Delegatury w Suwałkach, Kuratorium Oświaty w Białymstoku Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Adres urzędu Kuratorium Oświaty w Białymstoku 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Miejsce […]

14 lipca 2020

Ogłoszenie o naborze na stanowisko wizytatora w Delegaturze w Suwałkach Kuratorium Oświaty w Białymstoku – 1 etat

Ogłoszenie nr:  65644 Data ukazania się ogłoszenia:  14  lipca 2020 r. Kuratorium Oświaty w Białymstoku Podlaski Kurator Oświaty  poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko: wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Delegaturze w Suwałkach Kuratorium Oświaty w Białymstoku Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Adres urzędu: Kuratorium Oświaty w Białymstoku 15-950 Białystok Rynek Kościuszki […]

14 lipca 2020

Ogłoszenie o naborze na stanowisko wizytatora w Kuratorium Oświaty w Białymstoku – 5 etatów

Ogłoszenie nr: 065642 Data ukazania się ogłoszenia: 14 lipca 2020 r. Kuratorium Oświaty w Białymstoku Podlaski Kurator Oświaty  poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko: wizytator do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 5 Adres urzędu: Kuratorium Oświaty w Białymstoku […]