Sierpień 3, 2020

3 sierpnia 2020

Harmonogram

  Terminarz wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych w szkołach podstawowych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2020/2021   do 4 września 2020 r. rejestracja szkoły do 11 września 2020 r. zgłoszenie nauczycieli do prac w komisjach rejonowych i wojewódzkich do 25 września 2020 r. zgłoszenie uczestników konkursu na stopniu szkolnym 1. Stopień szkolny przeprowadzany jest […]

3 sierpnia 2020

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty

31 sierpnia 2020 r.  r. zostało ogłoszone: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty (Dz. U. poz. 1327).