Sierpień 12, 2020

12 sierpnia 2020

Zarządzenie Nr 60/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu akredytacyjnego do spraw oceny działalności Podlaskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku

Na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018  r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 2029) zarządzam, co następuje: § 1. Powołuję Zespół akredytacyjny do spraw oceny działalności Podlaskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku w składzie: Tadeusz Andrzej Mosiek, przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty – przewodniczący Zespołu, Małgorzata Lipińska, […]