Wrzesień 1, 2020

1 września 2020

Program zajęć profilaktycznych Straży Miejskiej na rok szkolny 2020/21

Referat ds. Profilaktyki i Komunikacji Społecznej Straży Miejskiej w Białymstoku w roku szkolnym 2020/21 kontynuuje działania profilaktyczne skierowane do przedszkoli i  szkół podstawowych. Bazą tych działań jest  program profilaktyczny, którego celem jest promowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia i pozytywnych wzorców zachowań oraz przekazanie podstaw obowiązującego prawa. Do programu profilaktycznego na rok 2020/2021 wpisane […]

1 września 2020

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy

19 grudnia 2019 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. poz. 2441).  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 […]

1 września 2020

Kurs e-lerningowy “Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich do udziału w kursie e-lerningowym „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy.” Kurs ma na celu identyfikowanie zagrożeń w gospodarstwach rolnych i świadome ich unikanie. Jest to narzędzie pomocne do wykształcenia u dzieci właściwych zachowań podczas przebywania w gospodarstwie rolnym. Kurs dostępny pod adresem: prewencja.krus.gov.pl […]

1 września 2020

Nowe narkotyki – poradnik MEN dla nauczycieli

Poradnik dla nauczycieli pt. „Nowe narkotyki” opracowany został w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. Poradnik powstał w ramach zawartego 15 stycznia 2020 r. porozumienia międzyresortowego o współpracy w tworzeniu spójnej polityki profilaktyki narkomanii wśród dzieci i młodzieży (Zadanie z Harmonogramu działań w 2020 r. do realizacji Porozumienia o współpracy w tworzeniu spójnej polityki profilaktyki narkomanii wśród dzieci […]

1 września 2020

Dobre praktyki w nauczaniu zdalnym – poradnik

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało poradnik „Dobre praktyki dotyczące funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19”. Materiał został opracowany na podstawie informacji zebranych przez kuratorów oświaty od dyrektorów szkół. Poradnik zawiera wskazówki, jak organizować nauczanie na odległość czy nauczanie w wariancie mieszanym. Dyrektorzy i nauczyciele znajdą w materiale także zestaw dobrych praktyk […]