Październik 2020

30 października 2020

Praca dla nauczycieli w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz Azji

Praca dla nauczycieli polonistów, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego, historii, przyrody, chemii, matematyki, fizyki Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą ogłasza rekrutację nauczycieli: polonistów, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego, historii, przyrody, chemii, matematyki i fizyki do pracy dydaktycznej za granicą na rok szkolny 2021/2022 w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz Azji. Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie […]

30 października 2020

XX OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ REPORTAŻU im. WANDY DYBALSKIEJ organizowany przez Liceum Ogólnokształcące nr X we Wrocławiu

Szanowni Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele, Poloniści, Opiekunowie Kółek Dziennikarskich, Drodzy Przyjaciele, Reportaż to my! Zapraszamy Państwa uczniów do udziału w jubileuszowej XX Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Reportażu im. Wandy Dybalskiej. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół średnich. Reportaż to my! Rok 2020 postanowił utwierdzić nas w tym przekonaniu bardziej niż którykolwiek wcześniej. Koronawirus zatrzymał świat, rozdzielił rodziny, […]

30 października 2020

„Laboratorium Wymiany” kongres Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

Szanowni Państwo, Polsko-Niemiecka Współpracy Młodzieży (PNWM) zaprasza do udziału w kongresie nauczycieli z Polski i Niemiec „Laboratorium Wymiany”, który odbędzie się w tym roku, w trybie online, w dniach 23—26 listopada. Jest to wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży i szkół organizujących wymianę polsko-niemiecką. Wierzymy, że tegoroczna formuła umożliwi udział […]

30 października 2020

Umów wizytę w urzędzie skarbowym – usługa podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej będzie dostępna w całym kraju

Od 26 października 2020 r. kolejne województwa wdrażają usługę opracowaną przez Izbę Administracji Skarbowej w Białymstoku. Usługa „Umów wizytę w urzędzie skarbowym” została wprowadzona, aby zwiększyć bezpieczeństwo i komfort podatników. Już w połowie listopada rozwiązanie to będzie funkcjonować w całym kraju. „Elektroniczna usługa, która umożliwi podatnikom umówienie wizyty w urzędzie skarbowym, to ważny krok w […]

29 października 2020

XIV Ogólnopolski Konkurs Literacki pt. „I ty możesz zostać baśniopisarzem”

Dyrekcja i nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Hansa Christiana Andersena w Radomiu zapraszają do udziału w konkursie, którego celem jest miedzy innymi popularyzacja twórczości Hansa Christiana Andersena i wartości moralnych w niej zawartych oraz poszerzanie wiedzy na temat tradycji i kultury regionu. Honorowy patronat nad konkursem objęli Minister Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kultury i […]

28 października 2020

Konkurs plastyczny z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka 2020

Rzecznik Praw Dziecka zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na najciekawsze prace plastyczne o tematyce związanej z prawami dziecka w związku ze zbliżającym się Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka, obchodzonym corocznie 20 listopada. Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka to święto szczególne, pełne dziecięcej radości i zabawy, które pełni przede wszystkim edukacyjną i wychowawczą rolę. Szkoły zainteresowane udziałem […]

28 października 2020

Zarządzenie Nr 79/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia tabeli płacowej dla stanowisk pracy w służbie cywilnej w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie §  25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r.[1] zarządza się, co następuje: § 1. W Zarządzeniu nr 119/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia tabeli płacowej dla stanowisk pracy […]

27 października 2020

Etap szkolny Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…” zawieszony

W związku z wprowadzonymi obostrzeniami na obszarze całego kraju dotyczącymi szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID”, decyzją Komitetu Konkursu etap szkolny konkursu nie odbędzie się w zaplanowanych terminie, tj. w dniu 4 listopada 2020 r. Nowy termin etapu szkolnego konkursu zostanie opublikowany na […]

27 października 2020

Zarządzenie nr 78/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 października 2020 r. w sprawie powołania Zespołu akredytacyjnego do oceny działalności placówki ubiegającej się o akredytację kształcenia ustawicznego w formie pozaszkolnej prowadzonego na obszarze województwa podlaskiego

Na podstawie art. 118 ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) i § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1692), zarządzam co następuje: § 1. Powołuję Zespół akredytacyjny […]

27 października 2020

Projekt: „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza młodzież szkolną do udziału w III edycji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”. Celem projektu jest m.in. popularyzowanie wiedzy o historii polskich Kresów Wschodnich I i II Rzeczypospolitej wśród młodzieży. Jednym z najważniejszych aspektów projektu jest uwrażliwianie uczestników na los Polaków mieszkających za naszą obecną wschodnią […]

26 października 2020

Wirtualny Festiwal Umiejętności Zawodowych „Odkryj swój talent!”

W nawiązaniu do założeń Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego związanych z bliską współpracą szkół branżowych z pracodawcami, jak i w związku z nadchodzącym Europejskim Tygodniem Umiejętności Zawodowych, Akademia Umiejętności Eurocash zaprasza wszystkie szkoły branżowe oraz technika kształcące w zawodzie […]

26 października 2020

Program “Aktywna tablica”

Wnioski (adresowane do Wojewody Podlaskiego) należy składać do Kuratorium Oświaty w Białymstoku w nieprzekraczalnym terminie do 29 października 2020 r. Program „Aktywna tablica” będzie realizowany w latach 2020–2024. Na program w latach 2020–2024 przewidziana jest łączna kwota 361 455 000 zł z budżetu państwa, z czego 35 000 000 zł w 2020 r., Program będzie finansowany w […]

22 października 2020

Konkurs literacki „Wolność na 102”

  W związku ze zbliżającą się 102. rocznicą odzyskania niepodległości przez Białystok Muzeum Podlaskie w Białymstoku organizuje konkurs literacki „Wolność na 102”. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych (kl. IV-VIII), szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych wykazujących szczególne zainteresowanie literaturą i historią. Obejmuje dwie kategorie prac: poezja i proza. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się podczas wieczoru […]