Październik 6, 2020

6 października 2020

Projekt „Lekcja: Enter” w województwie podlaskim

Centrum Edukacji Nauczycieli Lechaa Sp. z o. o. serdecznie zaprasza szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z obszaru województwa podlaskiego do bezpłatnego udziału w projekcie grantowym PODLASKIE Z TIK realizowanym w ramach projektu „Lekcja: Enter”. Jako wynik konkursu ogłoszonego przez Polskę Cyfrową, projekt jest rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej – https://www.gov.pl/web/edukacja/lekcja-enter–wez-udzial-w-wyjatkowym-projekcie-cyfrowym Oferowane szkolenia mają na celu ułatwienie nauczycielom […]

6 października 2020

Wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej 2020 r. odbędą się w innym terminie

  Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną w kraju i w województwie podlaskim planowane na dzień 12 oraz 14 października 2020 r. wojewódzkie uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbędą się w innym terminie. Z poważaniem Beata Pietruszka Podlaski Kurator Oświaty  

6 października 2020

Zamknięcie skrytek

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek województwa podlaskiego   Informuję, że z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną w województwie podlaskim, do odwołania zawiesza się możliwość dystrybuowania materiałów do szkół za pośrednictwem skrytek znajdujących się w budynku Kuratorium Oświaty w Białymstoku. W celu zapewnienia bezpieczeństwa zaleca się, w miarę możliwości, wysyłanie korespondencji do Kuratorium Oświaty w […]

6 października 2020

Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza i Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 we Wrocławiu w roku szkolnym 2020/2021 organizują XXVI edycję turnieju. Celem turnieju jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania piekarstwem i cukiernictwem oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności w tym zakresie. Turniej jest skierowany do uczniów klas programowo najwyższych branżowej szkoły I stopnia, którzy kształcą się w zawodzie piekarz lub […]

6 października 2020

Projekt czytelniczy “Mała książka – wielki człowiek”

Instytut Książki w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej po raz kolejny prowadzi kampanię, której celem jest promocja czytelnictwa wśród najmłodszych czytelników. Przesłaniem tegorocznego szkolnego etapu projektu jest, aby wszystkie dzieci w Polsce rozpoczynające naukę w szkole podstawowej otrzymały „na czytelniczy start” Wyprawkę Czytelniczą. Projekt „Mała książka – wielki człowiek” skierowany do uczniów klas pierwszych realizowany […]

6 października 2020

Zarządzenie Nr 74/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 września 2020 r. w sprawie powołania komisji ds. nagród Podlaskiego Kuratora Oświaty

Na podstawie § 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz.U. Nr 131, poz. 1078 z późn. zm.), zarządza się co następuje: § 1 Powołuję Komisję ds. nagród Podlaskiego Kuratora Oświaty, zwaną dalej „Komisją” w następującym składzie: Elżbieta Kamińska – przewodnicząca, przedstawiciel Kuratorium […]

6 października 2020

Ogólnopolska olimpiada „CyberSkiller Challenge Poland” 2020/2021

Organizator konkursu jest CyberSkiller, spółka spin-out powstała przy Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie wiedzy i praktycznych umiejętności w dziedzinie cyberbezpieczeństwa – „CyberSkiller Challenge Poland”. Celem konkursu jest szerzenie umiejętności i praktycznej wiedzy o cyberbezpieczeństwie. wzbudzenie w uczniach pasji, otworzenie możliwości kariery zawodowej, danie szansy zmierzenia […]