Październik 8, 2020

8 października 2020

„Cash Lajf Balans” – kampania społeczno-edukacyjna o przedsiębiorczości dla młodzieży

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Fabryką Komunikacji Społecznej przygotowują, w ramach Programu Polska Wschodnia, kampanię społeczno-edukacyjną „Cash Lajf Balans” skierowaną do młodzieży w wieku 15-19 lat. Celem działań jest wzmocnienie przedsiębiorczości w makroregionie Polski Wschodniej poprzez zachęcenie młodych ludzi do rozwijania pasji i budowania własnego biznesu. Młodzież zapozna się z podstawowymi pojęciami […]