Październik 27, 2020

27 października 2020

Etap szkolny Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…” zawieszony

W związku z wprowadzonymi obostrzeniami na obszarze całego kraju dotyczącymi szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID”, decyzją Komitetu Konkursu etap szkolny konkursu nie odbędzie się w zaplanowanych terminie, tj. w dniu 4 listopada 2020 r. Nowy termin etapu szkolnego konkursu zostanie opublikowany na […]

27 października 2020

Zarządzenie nr 78/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 października 2020 r. w sprawie powołania Zespołu akredytacyjnego do oceny działalności placówki ubiegającej się o akredytację kształcenia ustawicznego w formie pozaszkolnej prowadzonego na obszarze województwa podlaskiego

Na podstawie art. 118 ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) i § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1692), zarządzam co następuje: § 1. Powołuję Zespół akredytacyjny […]

27 października 2020

Projekt: „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza młodzież szkolną do udziału w III edycji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”. Celem projektu jest m.in. popularyzowanie wiedzy o historii polskich Kresów Wschodnich I i II Rzeczypospolitej wśród młodzieży. Jednym z najważniejszych aspektów projektu jest uwrażliwianie uczestników na los Polaków mieszkających za naszą obecną wschodnią […]