Październik 28, 2020

28 października 2020

Konkurs plastyczny z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka 2020

Rzecznik Praw Dziecka zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na najciekawsze prace plastyczne o tematyce związanej z prawami dziecka w związku ze zbliżającym się Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka, obchodzonym corocznie 20 listopada. Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka to święto szczególne, pełne dziecięcej radości i zabawy, które pełni przede wszystkim edukacyjną i wychowawczą rolę. Szkoły zainteresowane udziałem […]

28 października 2020

Zarządzenie Nr 79/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia tabeli płacowej dla stanowisk pracy w służbie cywilnej w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie §  25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r.[1] zarządza się, co następuje: § 1. W Zarządzeniu nr 119/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia tabeli płacowej dla stanowisk pracy […]