Listopad 5, 2020

5 listopada 2020

Pismo GIS w sprawie badania poziomu średniorocznego stężenia promieniotwórczego radonu w powietrzu wewnątrz pomieszczeń

Szanowni Państwo, Ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1590, z późn. zm.) nałożono na Głównego Inspektora Sanitarnego obowiązek (Art. 23e ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe Dz. U. z 2019 r. poz. 1792, z poźn. […]