30 listopada, 2020

30 listopada 2020

Ogólnopolski Konkurs GEEK

Polskie Towarzystwo Informatyczne ogłasza Ogólnopolski Konkurs GEEK Gry Eksperymentalne Edukacyjne Komputerowe pod honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki w dwóch kategoriach, na: scenariusz (w postaci zbioru ekranów, algorytmu lub opisu gry) lub grę (w postaci demo, prototypu lub pełnej gry). Konkurs GEEK wymaga pracy zespołowej w drużynach od 2 do 5 uczniów w wieku od […]

30 listopada 2020

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie określenia limitu zezwoleń na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego w roku 2021

27 listopada 2020 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie określenia limitu zezwoleń na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego w roku 2021 (Dz. U. poz. 2099). Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

30 listopada 2020

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

27 listopada 2020 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 2111). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2020 r. Tekst rozporządzenia