Listopad 2020

19 listopada 2020

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

17 listopada 2020 r. zostało ogłoszone: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2029).

18 listopada 2020

Komunikat Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie zgłaszania konkursów do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022

Podstawa prawna: 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.); rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737). Podlaski Kurator Oświaty, realizując […]

17 listopada 2020

Organy prowadzące realizujące moduł 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2020 r.

Szanowni Państwo, zgodnie z § 4 pkt 2 oraz § 6 ust. 1 umowy zawartej w ramach realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” moduł 3 uprzejmie przypominam, że do dnia 15 stycznia 2021 r. organy prowadzące szkoły podstawowe, którym udzielono wsparcia finansowego, zobowiązane są do przedłożenia Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty rozliczenia środków budżetu państwa otrzymanych w ramach wsparcia finansowego […]

17 listopada 2020

“Techniki nauki” – nowy cykl edukacyjny MEN i TVP

Jest to nowy cykl edukacyjny, który powstał dzięki współpracy  Ministerstwa Edukacji Narodowej i Telewizji Polskiej. To projekt, w którym eksperci, trenerzy i wykładowcy w przystępny sposób podpowiadają, jak rozwijać i doskonalić jedną z najważniejszych kompetencji XXI wieku – umiejętność uczenia się. Ważnym tematem cyklu jest planowanie i dobra organizacja czasu. Nie zabrakło także zagadnień związanych […]

10 listopada 2020

Komunikat MEN w sprawie opieki zdrowotnej uczniów w czasie pandemii

Do Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej wpływają sygnały o niewłaściwych praktykach dyrektorów szkół, które utrudniają realizację prawa do edukacji i opieki zdrowotnej uczniów w czasie pandemii. 1. Brak możliwości leczenia uczniów w gabinetach szkolnych z powodu ograniczonej możliwości wchodzenia rodziców na teren szkoły. Należy podkreślić, że zgodnie z Wytycznymi MEN, MZ i GIS dla […]

4 listopada 2020

Cykl bezpłatnych filmów edukacyjnych o różnych dziedzinach kultury – “Garażowe historie”

Garażowe historie” cykl bezpłatnych filmów edukacyjnych o różnych dziedzinach kultury. Fundacja Tworzenia i Promowania Sztuki – ‘’Ależ Gustawie!” w ramach programu „Kultura w sieci” realizowanego dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Centrum Kultury stworzyła cykl filmów edukacyjnych pt. „Garażowe historie” o różnych dziedzinach kultury. Filmy zostały zrealizowane z wykorzystaniem lalek teatralnych typu mappet i można je udostępniać jako […]

2 listopada 2020

XIX edycja projektu „Szkolna Internetowa Gra Giełdowa” 2020/2021

Fundacja GPW i Giełda Papierów Wartościowych zaprasza w br. szkolnym 2020/2021 nauczycieli i uczniów szkół ponadpodstawowych oraz klas VII i VIII szkół podstawowych do udziału w XIX edycji projektu „Szkolna Internetowa Gra Giełdowa”. W tym roku szkolnym „Szkolna Internetowa Gra Giełdowa” odbędzie się całkowicie zdalnie. Rejestracja uczestników trwa od 2 do 30 listopada 2020 r. […]

2 listopada 2020

Realizacja planu nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2020/2021

  Informacja o realizacji Planu nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2020/2021  W związku z pismem Ministerstwa Edukacji i Nauki DKO-WNP.4092.61.2020.EL z dnia 29 października 2020 r. skierowanego do kuratorów oświaty oraz art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. […]