2020

8 grudnia 2020

Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie procedury przyznawania danych dostępowych do bazy danych systemu informacji oświatowej

7 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone: Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie procedury przyznawania danych dostępowych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz. U. poz. 2170).

8 grudnia 2020

Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej

7 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone: Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej (Dz. U. poz. 2181).

7 grudnia 2020

Ekogra online

Edukacja przyrodnicza z Ministerstwem Klimatu i Środowiska – Ekogra online Twórcy EkoEksperymentarium, platformy online poświęconej edukacji ekologicznej zapraszają szkoły i nauczycieli do udziału w bezpłatnym projekcie realizowanym pod patronatem Ministra Klimatu i Środowiska. Ekogra – to ciekawe i proste narzędzie dla nauczycieli, opracowane zgodnie z podstawą programową edukacji przyrodniczej, umożliwiające realizację lekcji przy pomocy gier […]

7 grudnia 2020

Turystyczna szkoła- lekcje on-line

Warszawska Organizacja Turystyczna we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną zaprasza do udziału w projekcie „Turystyczna szkoła”. Projekt ten realizowany jest  pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Głównym celem projektu jest kreowanie mody na podróże po Polsce, regionach i miastach, wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych i średnich poprzez stworzenie narzędzia wspomagającego kadrę pedagogiczną, w edukacji i […]

7 grudnia 2020

Zarządzenie Nr 84/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności do dalszego użytkowania składników rzeczowych majątku ruchomego oraz praw na dobrach niematerialnych Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 1 lit. e oraz ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559 z późn. zm.) w związku z § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami […]

3 grudnia 2020

Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców

2 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone: Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców (Dz. U. poz. 2143).

3 grudnia 2020

Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego

2 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone: Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. poz. 2138).

2 grudnia 2020

Misja “Informujesz=Ratujesz”

Klub Honorowych dawców Krwi “Ostoja” w Łukowie realizuje autorski projekt  dla szkół. Celem projektu jest promowanie idei honorowego dawstwa krwi i osocza wśród dzieci i młodzieży szkolnej, a poprzez nich wśród rodziców i rodzin. Projekt realizować będą chętni nauczyciele z całej Polski. Podstawa programowa umożliwia realizację tematyki honorowego krwiodawstwa w powiązaniu z treściami nauczania przedmiotów […]

1 grudnia 2020

Międzynarodowe Badanie Kompetencji Obywatelskich ICCS 2022

Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych w województwie podlaskim Informujemy, że Instytut Badań Edukacyjnych na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej przystąpił do realizacji Międzynarodowego Badania Kompetencji Obywatelskich ICCS 2022 największego międzynarodowego badania dostarczającego miarodajnych, porównawczych danych istotnych dla rozwoju tego obszaru edukacji. W pilotażowym badaniu, które będzie realizowane w okresie od 8 do 26 marca 2021 roku udział […]

30 listopada 2020

Ogólnopolski Konkurs GEEK

Polskie Towarzystwo Informatyczne ogłasza Ogólnopolski Konkurs GEEK Gry Eksperymentalne Edukacyjne Komputerowe pod honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki w dwóch kategoriach, na: scenariusz (w postaci zbioru ekranów, algorytmu lub opisu gry) lub grę (w postaci demo, prototypu lub pełnej gry). Konkurs GEEK wymaga pracy zespołowej w drużynach od 2 do 5 uczniów w wieku od […]

30 listopada 2020

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie określenia limitu zezwoleń na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego w roku 2021

27 listopada 2020 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie określenia limitu zezwoleń na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego w roku 2021 (Dz. U. poz. 2099). Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

30 listopada 2020

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

27 listopada 2020 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 2111). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2020 r. Tekst rozporządzenia

26 listopada 2020

Międzynarodowy Konkurs Wiedzy Historycznej Polska – Szwecja między rywalizacją i współpracą

Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego w Golubiu Dobrzyniu razem z innymi instytucjami organizuje w 2021 r. V edycję Międzynarodowego Konkursu Wiedzy Historycznej „Polska – Szwecja między rywalizacją i współpracą”. Konkurs jest kierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych z Polski oraz do uczniów szkół średnich ze Szwecji i z Litwy. Załączniki Regulamin RegulaminData: 2020-11-26, rozmiar: 379 KB […]

26 listopada 2020

Bądź kumplem, nie dokuczaj

Centrum Edukacji Obywatelskiej po raz kolejny jest partnerem kampanii społecznej Cartoon Network której celem jest promowanie koleżeńskich zachowań i przeciwdziałanie dokuczaniu. W ramach tegorocznej edycji prezentowany jest zestaw różnorodnych materiałów edukacyjnych, których myślą przewodnią jest hasło: “Bądź życzliwy: dla siebie, dla innych. Twórz z innymi strefy życzliwości”. Na stronie kampanii (https://badzkumplem.cartoonnetwork.pl/#/dla-szkol) dostępne są bezpłatne scenariusze […]