5 lutego, 2021

5 lutego 2021

Zarządzenie nr 10/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności do dalszego użytkowania składników rzeczowych majątku ruchomego oraz praw na dobrach niematerialnych Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 1 lit. e oraz ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559 z późn. zm.) w związku z § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi […]

5 lutego 2021

Komunikat Ministerstwa Edukacji i Nauki w sprawie szczepień nauczycieli “#SzczepimySię”.

Warszawa, 4 lutego 2021 r. #SzczepimySię – w drugim tygodniu lutego rozpoczynamy szczepienia nauczycieli Dzięki staraniom Ministerstwa Edukacji i Nauki rząd podjął decyzję, że już w drugim tygodniu lutego br. rozpoczną się szczepienia nauczycieli przeciw COVID-19. W pierwszej kolejności z takiej możliwości będą mogli skorzystać nauczyciele, którzy obecnie prowadzą zajęcia stacjonarne w szkołach i placówkach […]

5 lutego 2021

Rodzinny konkurs plastyczny „Moje Muzeum Obojga Narodów”

Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim zaprasza do udziału w rodzinnym konkursie plastycznym: „Moje Muzeum Obojga Narodów”. Temat konkursu związany jest z nowym profilem działalności bielskiego muzeum, które od stycznia 2021 nosi nazwę Muzeum Obojga Narodów. Zadaniem uczestników jest ukazanie własnej wizji bielskiego muzeum, ukazanie w formie plastycznej tego, jak sobie wyobrażają nowe wystawy, eksponaty […]