17 lutego, 2021

17 lutego 2021

XIX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Gustawa Zielińskiego w Skępem.

  Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w XIX Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Gustawa Zielińskiego w Skępem. Celem konkursu jest pobudzenie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej w dziedzinie poezji wśród dzieci i młodzieży, konfrontacja twórczości poetyckiej, promowanie młodych twórców. Uczestnicy nadsyłają do organizatora, w terminie do […]

17 lutego 2021

Komunikat Ministerstwa Edukacji i Nauki w sprawie Edukacji dla wszystkich.

Informujemy, że Ministerstwo Edukacji i Nauki pracuje nad nową, lepszą formułą wsparcia dziecka, ucznia  – szczególnie z niepełnosprawnością i jego rodziny. Ideą Edukacji dla wszystkich jest to, aby każde dziecko miało zagwarantowaną pomoc, w tym psychologiczno-pedagogiczną dostosowaną do jego potrzeb. Wśród propozycji MEiN ważną rolę odgrywają poradnie psychologiczno-pedagogiczne i szkoły specjalne. Nie ma planów ich […]